Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
  1. Müügitingimused kehtivad BeautyX.ee e-poe klientide (edaspidi Ostja) ja Beautyx.ee OÜ (edaspidi BeautyX.ee) vahel kaupade (edaspidi Tooted/Toode) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad BeautyX.ee veebipoest Toodete ostmisel ja/või kasutajaks registreerimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. BeautyX.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse BeautyX.ee veebilehel https://beautyx.ee/
  4. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
 2. Hinnad
  1. Kõik BeautyX.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes.
  2. BeautyX.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 3. Tellimuse vormistamine ja toodete eest tasumine
  1. Tellimuse tasumisel saab Ostja valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank või LHV pangalingiga või krediitkaardiga. Ostja maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
  2. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist Beautyx.ee OÜ arvelduskontole.
 4. Kohaletoimetamine
  1. Peale müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset arve tasumist) komplekteerib BeautyX.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
  2. BeautyX.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
  3. Tellimused, mis on esitatud ja mille eest ettemaks on laekunud meie arvelduskontole tööpäevadel enne kella 12.00, saab Ostja kätte juba järgmisel tööpäeval või vastavalt tootekaardile märgitud tarneajale.
  4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine Toodete kohaletoimetamisel. BeautyX.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
  5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Ostjale asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud Toodete maksumuse hüvitamist.
 5. Taganemisõigus
  1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Ostjal õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates Toodete kättesaamisest.
  2. Tagastatavad Tooted peavad olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
  3. Toodete tagastamiskulud kannab Ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  4. Toodete tagastamiseks tuleb esitada Toote tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@beautyx.ee 14 päeva jooksul alates Toodete kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Ostja nime, tagastatavate Toodete nimesid ning arve või tellimuse numbrit.
  5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Ostjale koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.
  6. BeautyX.ee on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni BeautyX.ee on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud BeautyX.ee 'ile tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 6. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord
  1. BeautyX.ee vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab BeautyX.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Ostjal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  3. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Ostja teavitama BeautyX.ee´d probleemist e-posti aadressil info@beautyx.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Võimalusel võib lisada ka pilti. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
  4. BeautyX.ee ei vastuta:
   • Ostja süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
   • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
   • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
  5. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee.
  6. Kui Ostja ja BeautyX.ee ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  7. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
 7. Privaatsus, turvalisus ja andmete töötlemine
  1. BeautyX.ee veebilehe kasutamisega annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku BeautyX.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. BeautyX.ee kasutab Ostja esitatud informatsiooni ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.
  3. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka BeautyX.ee e-poel neile juurdepääs.
 8. Vääramatu jõud
  1. BeautyX.ee ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida BeautyX.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
 9. Muud tingimused
  1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  2. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.
Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.10.2018